Prace studialne

Dział Studiów, Informatyki i Banku Danych o Lasach w Zarządzie BULiGL realizuje prace eksperckie z zakresu analiz i przetwarzania danych dotyczących zasobów leśnych kraju (prognozy rozwoju zasobów leśnych, dostępności surowca drzewnego, specjalistyczne opracowania i ekspertyzy z zakresu leśnictwa).

Współpracujemy z: 

  • administracją rządową (Ministerstwo Klimatu i Środowiska,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Statystyczny);
  • PGL Lasy Państwowe;
  • parkami narodowymi;
  • instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi;
  • Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami; 
  • podmiotami komercyjnymi;
  • samorządami terytorialnymi;
  • Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC).

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Kontakt: sekretariat@zarzad.buligl.pl