Informatyka

Działający w Zarządzie BULiGL Dział Studiów, Informatyki i Banku Danych o Lasach, zajmuje się dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych na potrzeby działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa i realizowanych projektów. 
W dziale rozwijane są narzędzia wspomagające realizację podstawowych prac z zakresu leśnictwa (urządzanie lasu, ekspertyzy przyrodnicze, opracowania glebowo-siedliskowych, inne prace związane z planowaniem, projektowaniem i monitorowaniem zasobów leśnych kraju). Dział dostarcza również usługi IT niezbędne do działalności przedsiębiorstwa. 

Dział utrzymuje, na zlecenie PGL Lasy Państwowe, hurtownię danych - Bank Danych o Lasach, wraz z systemem udostępniania informacji publicznej dotyczącej obszarów leśnych. Zarządza również archiwalnymi zasobami danych BULiGL.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Kontakt: sekretariat@zarzad.buligl.pl