Nowe technologie

W BULiGL rozwijane są i wdrażane nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane następnie do realizacji zadań przedsiębiorstwa. Na początku XXI wieku byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce intensywnie wdrażającą do praktyki mapy numeryczne oraz odbiorniki GPS.  

W ostatnich latach intensywnie rozwijane są metody pozyskiwania danych dotyczących cech pojedynczych drzew i całych drzewostanów na podstawie analizy chmur punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Trwają obecnie prace rozwojowe nad analizą możliwości pozyskania danych o drzewostanach z wykorzystaniem dronów. 

Na potrzeby własne oraz klientów tworzone są aplikacje mobilne i desktopowe, usługi internetowe wykorzystujące najnowsze trendy w technologiach informatycznych. Najbardziej znanym naszym rozwiązaniem jest aplikacja na urządzenia mobilne – mBDL, dostępna publicznie i udostępniająca zasoby Banku Danych o Lasach.