Menu nawigacji

Geodezja

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dysponuje zespołem geodetów, zatrudnionych w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Przez szereg lat istnienia nasze Biuro zdobyło doświadczenie w wielu pracach geodezyjnych. Wśród nich znajdują się:

 

 • prace przygotowawcze do Planu Urządzenia Lasu;
 • aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów;
 • przygotowanie dokumentacji do celów prawnych;
 • rozgraniczenie nieruchomości - w tym związane ustaleniem linii brzegu;
 • podział nieruchomości, w tym związany z wydzieleniem pasa drogowego;
 • wznowienie znaków granicznych;
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe;
 • prace związane z tworzeniem Systemu Identyfikacji Działek Rolnych – LPIS;
 • prace związane z kontrolą obszarów objętych dopłatami   bezpośrednimi (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – IACS);
 • aktualizacja map wektorowych poziomu 2 (V Mapa Level 2);
 • aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k.

Wśród zleceniodawców Biura znajdują się głównie nadleśnictwa, ale i w znacznej mierze Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządowe, rejonowe zarządy infrastruktury, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.