Oddział w Warszawie

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Oddziału - Wiesław Łosiński
tel. 22 825 90 79
e-mail: wieslaw.losinski@warszawa.buligl.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału - Jacek Klusek
tel. 22 825 90 79 wew. 206
e-mail: jacek.klusek@warszawa.buligl.pl

Główna Księgowa - Urszula Wolańska
tel. 22 825 90 79 wew. 221
e-mail: urszula.wolanska@warszawa.buligl.pl

 

Kierownicy pracowni

Urządzeniowa 1 - Maciej Szczygielski
tel. 602 557 190
e-mail: maciej.szczygielski@warszawa.buligl.pl

Urządzeniowa 2 - Łukasz Kustra
tel. 604 165 237
e-mail: lukasz.kustra@warszawa.buligl.pl

Urządzeniowa 3 - Mariusz Gendek
tel. 883 848 368
e-mail: mariusz.gendek@warszawa.buligl.pl

Glebowo-Siedliskowa - Marcin Gałczyński
tel. 22 825 90 79
e-mail: marcin.galczynski@warszawa.buligl.pl

 

Kontakt

tel. 22 825 90 79
e-mail: sekretariat@warszawa.buligl.pl