Bank Danych o Lasach - Pełna informacja w zasięgu ręki Bank Danych o Lasach - Pełna informacja w zasięgu ręki

 

 

 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zrealizowało usługę zamówioną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn.: Wdrożenie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż).

 

Głównym celem budowanego Banku Danych o Lasach jest dostarczanie informacji dotyczących stanu lasu, zmian stanu lasu i gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności w powiązaniu z ochroną przyrody i stanem środowiska przyrodniczego, na potrzeby różnych szczebli organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrony środowiska, nauki oraz na potrzeby statystyki publicznej i międzynarodowej, a także planowania przestrzennego i społeczeństwa.

 

                                      

Wersja testowa portalu Banku Danych o Lasach została umieszczona pod adresem http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/.