O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Bank Danych o Lasach - Pełna informacja w zasięgu ręki Bank Danych o Lasach - Pełna informacja w zasięgu ręki

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zrealizowało usługi zamówione przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn.: „Wdrożenie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż)" oraz „Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap".

 

Głównym celem budowanego Banku Danych o Lasach jest dostarczanie informacji dotyczących stanu lasu, zmian stanu lasu i gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności w powiązaniu z ochroną przyrody i stanem środowiska przyrodniczego, na potrzeby różnych szczebli organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrony środowiska, nauki oraz na potrzeby statystyki publicznej i międzynarodowej, a także planowania przestrzennego i społeczeństwa.

 

                                      

Wersja Portal Banku Danych o Lasach znajduje się pod adresem http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/.