Seminarium: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach Seminarium: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach

Logo BDL

W dniu 9 marca 2015 roku w Warszawie w auli SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 odbyło się Seminarium pt. „Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach. Bank Danych o Lasach, Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów". Organizatorami seminarium była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Seminarium było podsumowaniem zrealizowanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dwóch  projektów:

  • Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap;
  • Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010-2014.

W ramach seminarium zostały przedstawione rezultaty prac nad Bankiem Danych o Lasach oraz wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów. Głównym założeniem Banku Danych o Lasach jest dostarczanie informacji dotyczących stanu lasu, jego zmian i gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności, w powiązaniu z informacjami o ochronie przyrody i stanie środowiska przyrodniczego. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów ma natomiast na celu ocenę stanu lasu, monitorowanie kierunku zmian zasobów i ich struktury.

Program seminarium przewidywał referaty oraz dyskusję, mające na celu analizę wykonanych prac oraz przedstawienie potrzeb informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego stanu lasu, z punktu widzenia prowadzenia polityki leśnej państwa, ochrony środowiska, statystyki publicznej oraz nauki.

Konferencja objęta była patronatem Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego.

Szczegółowe informacje o seminarium

O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.