O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest przedsiębiorstwem państwowym o zasięgu ogólnokrajowym.

Jest głównym wykonawcą planów urządzenia lasu wraz z pracami siedliskowymi i fitosocjologicznymi.

Prowadzi bank danych o lasach, wykonuje wielkoobszarową inwentaryzację stanu lasów, prace związane z ochroną przyrody, ekspertyzy z zakresu leśnictwa (aktualizacje stanu lasu, prognozy rozwoju zasobów, optymalizacje sieci drogowej i in.), prace geodezyjne dla leśnictwa, opracowania kartograficzne, systemy GIS i oprogramowanie.

W pracach wykorzystuje zaawansowane technologie i wprowadza innowacyjne rozwiązania w leśnictwie.

Bank Danych o Lasach - Pełna informacja w zasięgu ręki Bank Danych o Lasach - Pełna informacja w zasięgu ręki

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zrealizowało usługę zamówioną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn.: Wdrożenie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż).

 

Głównym celem budowanego Banku Danych o Lasach jest dostarczanie informacji dotyczących stanu lasu, zmian stanu lasu i gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności w powiązaniu z ochroną przyrody i stanem środowiska przyrodniczego, na potrzeby różnych szczebli organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrony środowiska, nauki oraz na potrzeby statystyki publicznej i międzynarodowej, a także planowania przestrzennego i społeczeństwa.

 

                                      

Wersja testowa portalu Banku Danych o Lasach została umieszczona pod adresem http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/.