Srebrne Godło w kategorii QI ORDER Zarządzanie Najwyższej Jakości dla BULiGL Srebrne Godło w kategorii QI ORDER Zarządzanie Najwyższej Jakości dla BULiGL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zostało laureatem konkursu Quality International 2015 i zdobyło Srebrne Godło w kategorii QI ORDER Zarządzanie Najwyższej Jakości.

28 września 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości oraz Gala finałowa Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015.

Ten ogólnopolski program konkursowy, realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem programu jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

 

Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: QI product - produkt najwyższej jakości, QI services - usługi najwyższej jakości, QI order - zarządzanie najwyższej jakości.

 

Special Achievement in GIS dla BDL Special Achievement in GIS dla BDL

 

Z przyjemnością informujemy, że Bank Danych o Lasach został wyróżniony prestiżową nagrodą Special Achievement in GIS, przyznawaną przez firmę Esri Inc. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie systemów informacji przestrzennej.

Zdjęcia z wręczenia nagrody

  

 

Umowa między DGLP a BULiGL na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach Umowa między DGLP a BULiGL na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach

W dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podpisano umowę między Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach (BDL). Umowa obowiązuje do 31 marca 2019 roku.

W ramach utrzymania BDL wykonywane jest m.in. systematyczne uzupełnianie danych o lasach oraz stanie środowiska przyrodniczego, coroczne obliczenia i raporty, jest utrzymywana i konserwowana infrastruktura informatyczna oraz realizowane są w imieniu Lasów Państwowych wnioski o udostępnienie informacji publicznej o lasach państwowych.

Planowane działania rozwojowe obejmują rozszerzenie gromadzonych informacji o dane z zakresu łowiectwa, dotyczące siedlisk i zbiorowisk roślinnych w lasach, pożarach i zakazach wstępu do lasów, zagospodarowania turystycznego, a także stworzenie aplikacji mobilnej portalu BDL i systemu automatycznego publikowania danych o lasach wspomagający udostępnianie informacji publicznej w imieniu PGL LP.

WISL III CYKL (2015-2019) WISL III CYKL (2015-2019)

W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podpisano umowę między Lasami Państwowymi i Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na wykonanie III cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL).

Prace w III cyklu pomiarowym będą wykonywane w oparciu o nową instrukcję wykonywania WISL zatwierdzoną 27 lutego 2015 r. przez Głównego Konserwatora Przyrody Pana Ministra Piotra Otawskiego.

Instrukcja utrzymuje  główne zasady wykonywania WISL z poprzednich cykli pomiarowych. Zawiera ponadto zapisy rozszerzające zakres prac, przede wszystkim o pomiary na obszarach leśnych położonych na gruntach innych niż las – według zapisów w ewidencji gruntów i budynków. Prace na nowych powierzchniach posłużą określeniu stanu i powierzchni lasów poza ewidencją.

W dniach 8-11 czerwca 2015 r. w Wielimowie odbyło się szkolenie dla wykonawców prac terenowych WISL w ramach III cyklu inwentaryzacji. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz wykonawcy prac z BULiGL.

Od 15 czerwca rozpoczynamy prace terenowe.

III cykl WISL ogłaszamy jako otwarty!

O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.