Responsive Image

📄 Witamy na stronach Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

📄 Zapraszamy na film


📄 Aktualności Oddziału Warszawa


W dniu 17 maja 2021 roku - po raz drugi wirtualnie - pracownicy Oddziału Warszawa spotkali się na corocznym zebraniu załogi. Chociaż brakowało kontaktu bezpośredniego udało się porozmawiać i omówić ważne dla pracowników sprawy.

 

>>> Zapraszamy do innych aktualności <<<

📄 Wieści z terenu


 

📄 Ostatnie wiadomości i wydarzenia


♦ Prezydent RP Andrzej Duda 5 marca 2020 r. powołał Michała Piotra Wosia na urząd ministra środowiska. Ministerstwo Środowiska jest organem założycielskim BULiGL.

https://youtu.be/YervdOIycN4

♦ W związku z reportażem pt. "Moja ukochana szkoło...", zrealizowanym w ramach cyklu "Świadkowie czasu" przez TVP Białystok, a dotyczącym historii szkolnictwa leśnego w Białowieży, udostępniamy link do materiału filmowego:

https://www.tvp.pl/regionv-tvp/regionv/bialvstok/historia/swiadkowie-czasu/wideo/moia-ukochana-szkolo/46903573

Emisja filmu odbędzie się w TVP Białystok w dniach:

środy: 4 marca i 11 marca 2020 r. o godz. 14:00,

czwartki: 5 marca i 12 marca 2020 r. o godz. 17:30,

sobota: 7 marca 2020 r. o godz. 18:56.

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym w dniu 21.01.2020 r. ogłasza konkurs na wykonanie usługi pod nazwą: realizacja filmu edukacyjnego o długości ok. 20 minut.

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik do ogłoszenia o konkursie

♦ „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym pod patronatem wiceminister środowiska pani Małgorzaty Golińskiej.

Podczas konferencji podsumowano dziesięcioletni okres istnienia BDL. Doprecyzowano także jego rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych Lasów Państwowych, szeregu innych interesariuszy, jak i społeczeństwa oraz przyjęto kierunki dalszego rozwoju.

 

♦ 39 pracowników BULiGL ukończyło studium podyplomowe "Urządzanie lasu" zorganizowane na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

♦  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej otrzymało Dębową statuetkę "Przeglądu Leśniczego" dla Leśnej Instytucji Roku 2016.

 

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zdobyło Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości - Bank Danych o Lasach oraz nagrodę specjalną - PERŁA QI.

 

    

 

 

 

♦  Leśne Gospodarstwa Węglowe

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj