📄 Witamy na stronach Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku


 

                              

Jesteśmy partnerami Lasów Państwowych w zakresie specjalistycznych opracowań:

· planów urządzenia lasu,
· programów ochrony przyrody,
· operatów siedliskowych,
· operatów geodezyjnych,
· opracowań fitosocjologicznych,
· inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów oraz
· strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

Dodatkowo realizujemy szeroki zakres usług dla innych podmiotów, między innymi:

· plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu

  dla lasów innych form własności (w tym, tzw. opis taksacyjny lasu dla lasów prywatnych),
· programy ochrony rezerwatów i parków narodowych,
· inwentaryzacje przyrodnicze,

· inwentaryzacje dendrologiczne,

· opracowania fitosocjologiczne i siedliskowe (w tym, analizy laboratoryjne gleb),
· numeryczne i interaktywne mapy,
· numeryczne bazy danych,

· opracowania z wykorzystywaniem teledetekcji ,

· opracowania z zakresu inżynierii leśnej.

Nasze opracowania opierają się na systemach informacji przestrzennej (GIS).

Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.

Posiadamy certyfikaty

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Microsoft Software Assets Management

 

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska.

Zapraszamy do współpracy !

Pozdrawiamy

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj