Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Oddział w Radomiu Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Oddział w Radomiu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu zatrudnia 4 geodetów. Większość kadry Działu Geodezji to pracownicy posiadajacy uprawnienia  zawodowe, upoważniające do samodzielnego wykonywania opracowań. W ramach naszych prac sporządzamy między innymi dokumentację związaną z aktualizacją

i modernizacją ewidencji gruntów, przygotowaniem materiałów do założenia ksiąg wieczystych, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, a także mapy numeryczne do celów prawnych.

 

Fragment kompozycji mapy geodezyjnej wykonanej w programie EWMAPA.