Opracowania fitosocjologiczne dla Leśnych Kompleksów Promocyjnych Opracowania fitosocjologiczne dla Leśnych Kompleksów Promocyjnych


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu wykonał opracowania fitosocjologiczne dla nadleśnictw RDLP w Radomiu wchodzących w skład Leśnych Kompleksów Promocyjnych "Puszcza Kozienicka" "Puszcza Świętokrzyska". W wyniku naszych działań powstaną najbardziej kompletne jak do tej pory mapy szaty roślinnej wymienionych kompleksów leśnych. 

 

  Kontynentalny bór mieszany Querco roboris - Pinetum w Nadleśnictwie Kozienice

 

 

Acidofilna buczyna niżowa Luzulo pilosae - Fagetum w Nadleśnictwie Daleszyce