📄 Zasłużeni pracownicy


ZASŁUŻENI PRACOWNICY ODDZIAŁU W POZNANIU


 

 

Od 15 stycznia 1956 r. do 30 listopada 1981 r. Dyrektorem Oddziału był Marian Poczekaj. Pracę zawodową rozpoczął 1 lipca 1947 r. w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, gdzie pracował do 31 maja 1953 r. z przerwą od czerwca 1949 r. do kwietnia   1950 r., kiedy to pracował w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Od 1 czerwca 1953 r. do 14 października 1954 r. był nadleśniczym Nadleśnictwa Biała, a następnie powrócił do OZLP w Poznaniu. Dnia 30 listopada 1981 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 16 grudnia 1985 roku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 30-lecia oraz Odznaką Honorową Miasta Poznania.

 

Od 1 czerwca 1959 r. zastępcą dyrektora Oddziału był Mieczysław Sułek – absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Pracę w OZLP w Poznaniu rozpoczął jako taksator; w 1956 r. został inspektorem. Od 1 grudnia 1981 do 31 grudnia 1982 r. był dyrektorem Oddziału. Później przeszedł na emeryturę. Zmarł 25 lipca 1991 roku. Posiadał odznakę „Zasłużony dla leśnictwa".

 

Od 1 stycznia 1956 r. starszym inspektorem produkcji był Karol Eder – absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Od 18 września 1939 r. do 28 kwietnia 1945 r. przebywał w obozie jenieckim w Murnau. Od 1 listopada 1945 r. pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, najpierw jako kierownik drużyny, a następnie jako inspektor urządzania lasu. Dnia 1 kwietnia 1979 r. przeszedł na emeryturę. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz odznaką „Zasłużony dla leśnictwa". Zmarł 27 kwietnia 1995 roku.

 

Dnia 1 czerwca 1957 r. inspektorem produkcji, a następnie od 1 maja 1960 r. głównym geodetą Oddziału został Mieczysław Gabriel – absolwent leśnictwa Uniwesytetu Poznańskiego. Od lipca 1935 r. pracował w Dyrekcji Lasów  Państwowych w Poznaniu. W czasie wojny był zatrudniony w gospodarstwie rybnym Zator, a w latach 1945–1950 w Starostwie Powiatowym w Wadowicach i w Instytucie Zootechniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1950–1955 pracował w Poznańskim Okręgu Lasów Państwowych jako inspektor, a od lipca 1955 do 31 maja 1957 r. w OPGK. Dnia 14 marca 1978 r. przeszedł na emeryturę, chociaż do 1988 r. pracował nadal na część etatu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, honorową odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", oraz Srebrną i Złotą Odznaką Geodezyjną. Zmarł 5 października 1995 roku.

 

Od 1 stycznia 1983 r. do 30 kwietnia 1989 r. dyrektorem Oddziału był Roman Bończyk. Absolwent WSR w Poznaniu. W latach 1953–1956 leśniczy w Nadleśnictwie Płytnica, a potem do 1961 r. nauczyciel w Technikum Leśnym w Warcinie. W latach 1961–1966 był taksatorem, a następnie kierownikiem drużyny w BULiGL w Szczecinku. W latach 1966–1982 pracował jako dyrektor Oddziału w Gorzowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznakami „Zasłużony dla leśnictwa i przemysłu drzewnego" oraz „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii". Zmarł w czerwcu 2015 roku.

 

źródło: "50 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji leśnej w służbie polskiego leśnictwa", Warszawa 2007

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj