📄 Plany ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody


Plan ochrony to dokument, który sporządza się dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych na okres 20 lat. Jest to podstawowy dokument regulujący ochronę przyrody na tych obszarach.  

Wybrane plany ochrony i plany zadań ochronnych opracowane w naszym Oddziale:

2014:

Analiza Przyrodniczo-Dokumentacyjna Na Potrzeby Opracowania Planu Ochrony "Rezerwatu Przyrody Meteoryt Morasko"

2013:

Projekt Planu Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego i Planu Zadań Ochronnych
Obszaru Natura 2000

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Wyspy Na Jeziorze Bytyńskim" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Kawęczyńskie Brzęki" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Studnica" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Jakubowo" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Klasztorne Modrzewie Koło Dąbrówki Kościelnej" na okres
20 lat

2006:

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Czmoń" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Świetlista Dąbrowa" na okres 01.01.2006 - 31.12.2025

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Bielawy" na okres 01.01.2006 - 31.12.2025

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Czerwona Wieś"

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Majówka" na okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2025 r.

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Meteoryt Morasko

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj