📄 Laboratorium


ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2017

 

Laboratorium Gleboznawcze wykonuje badania chemiczne i badania właściwości fizycznych gleby. Klientem Laboratorium mogą być wszystkie oddziały BULiGL, Lasy Państwowe oraz inne podmioty gospodarcze i osoby prywatne.

>>Zakres analiz

>>Informacje dla szkółkarzy

Telefony kontaktowe: 729 058 927, 61 662 14 99

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj