📄 Kontakt


Adres:

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Poznaniu
ul. Gajowa 10
60-815 Poznań

Inne:
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

 

 

Stanowisko/funkcja Imię i nazwisko Telefon e-mail
Kierownictwo
Dyrektor Oddziału Zbigniew Cykowiak

61 66 274 90

660 533 450

dyrektor@poznan.buligl.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału

Piotr Kubala

795 138 631

Piotr.Kubala@poznan.buligl.pl
Główna Księgowa Renata Kubiak

61 66 274 93

729 058 942

ksiegowosc@poznan.buligl.pl
Sekretariat
Specjalista ds. administracji Elżbieta Górska

61 66 274 91

61 847 40 62

729 058 901

sekretariat@poznan.buligl.pl
Kadry
Starszy specjalista ds. pracowniczych i planowania Mirosław Musielak 729 058 940 Miroslaw.Musielak@poznan.buligl.pl
Technolog
Technolog Grzegorz Kwiatkowski 660 411 531 Grzegorz.Kwiatkowski@poznan.buligl.pl
Dział Urządzania Lasu
Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U1) Robert Misiorny 729 058 902 Robert.Misiorny@poznan.buligl.pl
Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U2) Rafał Maciejewski 729 058 903 Rafal.Maciejewski@poznan.buligl.pl
Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U3) Łukasz Magda 729 058 928 Lukasz.Magda@poznan.buligl.pl
Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U4) Krzysztof Ostrowski 729 058 943 Krzysztof.Ostrowski@poznan.buligl.pl
Dział Siedliskoznawstwa
Kierownik Pracowni Siedliskowej (S1) Zbigniew Krysztofiak 729 058 929 Zbigniew.Krysztofiak@poznan.buligl.pl
Kierownik Pracowni Siedliskowej (S2) Michał Chudzicki 729 058 926 Michal.Chudzicki@poznan.buligl.pl
Laboratorium
Kierownik Laboratorium Anna Bernat

61 66 214 97

729 058 927

Anna.Bernat@poznan.buligl.pl

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj