📄 Aktualności


NARADA URZĄDZENIOWA


ostatnia aktualizacja 07 stycznia 2020

Jak co roku, w naszym przedsiębiorstwie odbyła się narada urządzeniowa. Tym razem pracownicy spotkali się 13 grudnia 2019 roku. W trakcie narady Dyrektor Oddziału podsumował prace wykonane w ciągu całego roku, dziękując wszystkim pracownikom za ciężką i rzetelną pracę.

Szczególne pochwały zebrali uczestnicy firmowego konkursu fotograficznego, którzy, tak jak rok wcześniej, zdominowali cały konkurs.

Po części oficjalnej odbyła się tradycyjna Wigilia Bożonarodzeniowa.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO BULiGL 2019

ostatnia aktualizacja 02 października 2019

Dnia 19.09.2019 r. została rozstrzygnięta trzecia edycja konkursu fotograficznego BULiGL. 

Z przyjemnością informujemy, że w tej edycji konkursu nasi pracownicy zajęli czołowe miejsca
w dwóch kategoriach.

Nagroda Główna - Maciej Szczygielski O/Warszawa za zdjęcie pt. Las w kroplach deszczu zaklęty"

Kategoria  „Fauna i Flora"

I Nagroda - Krzysztof Haczek O/Warszawa za zdjęcie pt. „Dzieweczek ploteczki"

II Nagroda - Tomasz Figarski O/Warszawa za zdjęcie pt. „Gamonie dwa"

III Nagroda - Anna Barzęcka O/ Lublin za zdjęcie pt. „Młodzieniec"

Wyróżnienie - Roman Stelmach Zarząd za zdjęcie pt. „Małe jest piękne"

Wyróżnienie - Paweł Sypuła O/Szczecinek za zdjęcie pt. „Pasiaki"

 

Kategoria  „Las okiem taksatora"

I Nagroda - Grzegorz Ostrowski O/Poznań za zdjęcie pt. „Geometria urządzeniowa"

II Nagroda - Maciej Szczygielski O/ Warszawaza zdjęcie pt. „Kawa w lesie - las w kawie"

III Nagroda - Piotr Kurek O/Gdynia za zdjęcie pt. „I tylko to zostało po taksatorze"

Wyróżnienie - Krzysztof Kołodziejczyk O/Poznań za zdjęcie pt. „Pajęczyna"

Wyróżnienie - Grzegorz Ostrowski O/Poznań za zdjęcie pt. „Taksacja na wrzosowisku"

 

Kategoria  „Leśny kalendarz"

I Nagroda - Mariusz Majewski O/Poznań za zdjęcie pt. „Świt"

II Nagroda - Krzysztof Haczek O/Warszawa za zdjęcie pt. „Krywań"

III Nagroda - Robert Jastrzębski O/ Warszawa za zdjęcie pt. „Leśny świt"

Wyróżnienie - Maciej Szczygielski O/ Warszawa za zdjęcie pt. „Różowy świt"

Wyróżnienie - Mariusz Majewski O/Poznań za zdjęcie pt. Pełnia"

 

Świt" fot. Mariusz Majewski - I miejsce w kategorii "Leśny kalendarz"

 

Geometria urządzeniowa" fot. Grzegorz Ostrowski - I miejce w kategorii "Las okiem taksatora"

 

 

SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ PIŁAWĄ

 

ostatnia aktualizacja 02 października 2019

Na przełomie sierpnia i września, dzięki staraniom pracowników i przy wsparciu Dyrektora Oddziału, odbył się drugi firmowy spływ kajakowy. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć piękne okolice Wałcza
i Piły.

Spływ rozpoczęliśmy w sobotni poranek w Nadarzycach, skąd udaliśmy się w kierunku Szwecji. Dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi wody, część uczestników miała okazję odbyć kilkukilometrowe spacery po dnie, holując kajaki. Rzeka na tym odcinku zaskoczyła nas olbrzymią liczbą przeszkód, co znacznie wydłużyło czas potrzebny na pokonanie odcinka Nadarzyce-Szwecja. W drugim dniu spływu pokonaliśmy przepiękną trasę z Głowaczewa do Zabrodzia. Stan wody na tym odcinku był dużo wyższy, co pozwoliło oddać się nurtowi rzeki i wypocząć po trudach dnia poprzedniego.

 

 

ZEBRANIE OGÓLNE PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU 2019

ostatnia aktualizacja 19 czerwca 2019

W dniu 07 czerwca 2019 w Luboniu odbyło się ogólne zebranie załogi BULiGL Oddział w Poznaniu. Po otwarciu zebrania Dyrektor Oddziału Pan Zbigniew Cykowiak zaproponował następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Dyrektora Oddziału.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Pracowniczej.
  6. Wystąpienie Dyrektora Przedsiębiorstwa.
  7. Ocena działalności Dyrektora i Rady Pracowniczej Oddziału.
  8. Dyskusja nad wystąpieniami, zapytania i sprawy różne.

Na zebraniu obecny był Dyrektor Przedsiębiorstwa Pan Janusz Dawidziuk, który podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie w pracę i rozwój firmy.

 

III MISTRZOSTWA BULIGL W TENISIE STOŁOWYM

ostatnia aktualizacja 19 czerwca 2019

W dniach 16-18 maja odbyły się, organizowane przez Oddział w Białymstoku, III Mistrzostwa BULiGL w tenisie stołowym. Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym w trzech kategoriach indywidualnych: open, vip, kobiety oraz trzech kategoriach podwójnych: debel, debel-vip, mikst.

W klasyfikacji drużynowej nasz Oddział zajął 13 miejsce.

 

NARADA TECHNICZNO-GOSPODARCZA W NADLEŚNICTWIE GRODZISK

ostatnia aktualizacja 21 listopada 2018

20 listopada 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) stanowiąca kolejny etap prac nad planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Grodzisk. 

Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko
i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań wykonanych w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.

Materiały z NTG:

>>>Postery<<<

 

SPŁYW KAJAKOWY

 

ostatnia aktualizacja 01 sierpnia 2018

W dniach 21-22 lipca, dzięki staraniom pracowników i przy wsparciu Dyrektora Oddziału, odbył się spływ kajakowy rzeką Wełną.

Rozpoczęliśmy w sobotni poranek w Wągrowcu, skąd popłynęliśmy do Rogoźna. Rzeka na tym odcinku wiła się leniwie przez łąki i pola, co umożliwiło mniej doświadczonym kajakarzom nabycie umiejętności potrzebnych drugiego dnia spływu. Drugiego dnia trasa przebiegała głównie przez tereny leśne. Rosnące na brzegu drzewa dostarczły licznych przeszkód, które urozmaiciły i znacząco utrudniły drugi dzień spływu. Wycieczkę zakończyliśmy w niedzielne popołudnie przy młynie w Jaraczu.

 

 

VI Mistrzostwa BULiGL w Piłce Nożnej

ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2018

W dniach 7-10 czerwca w Cetniewie odbyły się VI Mistrzostwa Polski Oddziałów BULiGL w Piłce Nożnej. Organizatorem tegorocznych rozgrywek był Oddział w Gdyni, w turnieju udział wzięły drużyny ze wszystkich 12 oddziałów.
Nasz Oddział zajął zaszczytne II miejsce, lepsza okazała się jedynie drużyna z Przemyśla.

​Kolejne siódme już mistrzostwa odbędą się za dwa lata w Białymstoku.

​Poniżej galeria zdjęć z turnieju na stronach Oddziału w Warszawie:

>>>klik<<<.

 

 

APEL

ostatnia aktualizacja 18 maj 2018

Wiosną zdarza się, że spacerowicze napotykają w lesie małe "porzucone" zwierzęta. Apelujemy żeby
w przypadku znalezienia w lesie małej sarny, łosia czy żurawia nie dotykać znalezionych zwierząt, ani tym bardziej nie zabierać ich z lasu. Przez pierwsze dni życia młode wykazują bezwzględny odruch przywarowywania w obliczu niebezpieczeństwa, co chroni je przed drapieżnikami. Zwierzę, które wygląda na chore i nie ucieka tak naprawdę chroni się przed zagrożeniem jakim jest dla niego człowiek.

 

 

 

CERTYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ostatnia aktualizacja 17 stycznia 2018

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018 r. na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TUV Rheinland stwierdziła, że system zarządzania w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest zgodny z wymaganiami normy 9001:2015 oraz 14001:2015.

>>>Więcej<<<

 

 

LEŚNE GOSPODARSTWA WĘGLOWE

ostatnia aktualizacja 12 maja 2017

Nasz Oddział bierze udział w opracowaniu podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe".

Praca wykonywana jest na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

BULiGL jest członkiem konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa. Praca jest realizowana przez wszystkie Oddziały BULiGL w wytypowanych przez Lasy Państwowe 22 nadleśnictwach.

BULiGL wykonuje zadania związane z poborem materiału organicznego, specjalną taksacją lasu, pracami glebowosiedliskowymi oraz fitosocjologicznymi wraz z elementami badania różnorodności biologicznej. Zakres prac jest szerszy niż podczas tradycyjnych prac wykonywanych w ramach zleceń produkcyjnych. Wyniki prac Biura, są przekazywane na bieżąco do konsorcjum realizującego temat badawczy. Są one ważnymi elementami do dalszych badań. Prace z zakresu inwentaryzacji lasu będą wykonane w 2017 r.

 

 

 

📄 Aktualności


♦ Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym "Przedziwna Puszcza Białowieska". 

https://www.youtube.com/watch?v=r8YOyNoYySI

Jest to film przyrodniczy przedstawiający problematykę ochrony jednego z najcenniejszych miejsc przyrodniczych w Polsce - Puszczy Białowieskiej. Zawiera wiedzę na temat stanu środowiska w puszczy, przedstawia dzieje tych terenów i rozważania na temat konsekwencji różnych decyzji ochronnych białowieskich ostępów.

Film dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

♦ Poniżej znajduje się link do materiału filmowego na temat Technikum Leśnego w Białowieży:

https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/bialystok/historia/swiadkowie-czasu/wideo/moja-ukochana-szkolo/46903573

♦ Lasy Państwowe podpisały umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na przeprowadzanie już czwartego spisu polskich zasobów leśnych. Do 2024 r. będzie trwała kolejna edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL). Więcej o WISL.

♦ „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym pod patronatem wiceminister środowiska pani Małgorzaty Golińskiej.

Podczas konferencji podsumowano dziesięcioletni okres istnienia BDL. Doprecyzowano także jego rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych Lasów Państwowych, szeregu innych interesariuszy, jak i społeczeństwa oraz przyjęto kierunki dalszego rozwoju.

♦ 39 pracowników BULiGL ukończyło studium podyplomowe "Urządzanie lasu" zorganizowane na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

♦  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej otrzymało Dębową statuetkę "Przeglądu Leśniczego" dla Leśnej Instytucji Roku 2016.

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zdobyło Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości - Bank Danych o Lasach oraz nagrodę specjalną - PERŁA QI.

♦  Leśne Gospodarstwa Węglowe

📄 Nadchodzące wydarzenia


Narada Dyrektorów Oddziałów BULiGL
21-22 października 2021 r.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj