📄 Start


Szanowni Państwo,

W związku z realnym zagrożeniem zdrowia i życia, związanym z występowaniem na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i zagrożeniem zachorowania na COVID-19, mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz.491) oraz wykazując troskę o zdrowie i bezpieczeństwo naszych kontrahentów i pracowników informujemy, że Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania znacznie ograniczyło działalność w siedzibie Oddziału w Poznaniu i przeszło na zdalny tryb pracy.

Uprzejmie informujemy, że preferowaną formą kontaktu z nami jest poczta elektroniczna.

Korespondencję do nas prosimy kierować na adres: sekretariat@poznan.buligl.pl

Kontakt telefoniczny uzyskacie Państwo pod numerem: +48 729 058 901 (sekretariat).

Dane kontaktowe kierownictwa dostępne są na stronie Oddziału w zakładce Kontakt:

https://www.buligl.pl/web/poznan/kontakt

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu jest partnerem Lasów Państwowych w zakresie specjalistycznych opracowań:

  • planów urządzenia lasu
  • programów ochrony przyrody
  • operatów siedliskowych
  • operatów geodezyjnych
  • opracowań fitosocjologicznych
  • inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów
  • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  • planów ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody

 

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska.

Przy prowadzeniu projektów współpracujemy ze światem nauki, a szczególnie z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W swoim dorobku posiadamy ponadto m.in.: uproszczone plany urządzenia lasów chłopskich, plany ochrony dla rezerwatów przyrody i parków narodowych, inwentaryzacje przyrodnicze, opracowanie fitosocjologiczne i siedliskowe dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie" wraz z interaktywną mapą, inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000 oraz plany urządzenia lasu i operaty siedliskowe lasów komunalnych.

Nasze opracowania opierają się na systemach informacji przestrzennej (GIS).

Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.

Posiadamy certyfikat wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 nr 0198 100 01003 oraz certyfikat wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 nr 0198 104 00102.

Nasze Laboratorium Analiz Glebowych jako jedyne w Przedsiębiorstwie posiada certyfikat jakości w zakresie wykonywania pełnego zakresu analiz fizycznych i chemicznych gleb zgodny z normą ISO 9001:2015, który jest najlepszą gwarancją jakości wykonywanych analiz.
Naszą chlubą jest wykonywanie analiz szybko, terminowo i na najwyższym poziomie, zgodnie z wymogami procedur technologicznych.

Zapraszamy do współpracy

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj