Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu jest partnerem Lasów Państwowych w zakresie specjalistycznych opracowań:

  • planów urządzenia lasu
  • programów ochrony przyrody
  • operatów siedliskowych
  • operatów geodezyjnych
  • opracowań fitosocjologicznych
  • inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów
  • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  • planów ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody

 

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska.

Przy prowadzeniu projektów współpracujemy ze światem nauki, a szczególnie z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W swoim dorobku posiadamy ponadto m.in.: uproszczone plany urządzenia lasów chłopskich, plany ochrony dla rezerwatów przyrody i parków narodowych, inwentaryzacje przyrodnicze, opracowanie fitosocjologiczne i siedliskowe dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie" wraz z interaktywną mapą, inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000 oraz plany urządzenia lasu i operaty siedliskowe lasów komunalnych.

Nasze opracowania opierają się na systemach informacji przestrzennej (GIS).

Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.

Posiadamy certyfikat wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 nr 0198 100 01003 oraz certyfikat wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 nr 0198 104 00102.

Nasze Laboratorium Analiz Glebowych jako jedyne w Przedsiębiorstwie posiada certyfikat jakości w zakresie wykonywania pełnego zakresu analiz fizycznych i chemicznych gleb zgodny z normą ISO 9001:2015, który jest najlepszą gwarancją jakości wykonywanych analiz. Polskie Centrum Akredytacji zarejestrowało go pod numerem 0198 100 00143.
Naszą chlubą jest wykonywanie analiz szybko, terminowo i na najwyższym poziomie, zgodnie z wymogami procedur technologicznych.

Zapraszamy do współpracy