📄 Zasłużeni pracownicy


   Dyrektor         BULiGL Zastępca Dyrektora BULiGL Doradca Dyrektora BULiGL
 

 
  Janusz Dawidziuk    Adam Wasiak Stanisław Zajączkowski

📄 Zasłużeni pracownicy oddziału w Lublinie


Stanisław Grudziński

pierwszy dyrektor

BULiGL Oddział w Lublinie,

w latach 1982 - 1990

 

Ur. 27 lutego 1924 r. w Krasnymstawie. W latach wojny żołnierz AK i BCh, w latach 1945-46 aresztowany i przetrzymywany w obozach na terenie ZSRR.

W 1951 r. ukończył Wydział Leśny na Uniwersytecie Poznańskim. w latach 1950-52 pracownik naukowy (asystent) tego wydziału.

Od 1952 do 1982 r. - Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Z tego stanowiska został powołany na Dyrektora nowopowstałego oddziału BULiGL w Lublinie, którym kierował do przejścia na emeryturę w 1990 r.

Zmarł 6 maja 2013 w Lublinie. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Lipowej.

 

 

Ryszard Bodys

dyrektor

BULiGL Oddział w Lublinie,

w latach 1990 - 2013

 

Dyrektor Ryszard Bodys zmarł nagle 21 października 2015 roku.

Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy Drodze Męczenników Majdanka,

sektor S5K3, rząd 6., grób 16.

 

W dniach 24-25 października 2013 r. w hotelu "Trzy Róże" w Zemborzycach koło Lublina odbyła się wyjazdowa Narada Dyrektorów Oddziałów BULiGL.

W jej trakcie miało miejsce uroczyste pożegnanie i podziękowanie za współpracę dyrektorowi Ryszardowi Bodysowi.

 

Od lewej: dytektor BULiGL Janusz Dawidziuk, Ryszard Bodys, Dyrektor RDLP w Lublinie Jan Kraczek, były Dyrektor BULiGL Adam Szempliński i Dyrektor Oddziału w Lublinie - Jacek Koba.

 

 

 

Jacek Koba

dyrektor

BULiGL Oddział w Lublinie,

w latach 2013 - 2018

Absolwent Wydziału Biologii UMCS w Lublinie. Wieloletni pracownik BULiGL Oddział w Radomiu, w ostatnich latach zastępca dyrektora tego oddziału.

1. lipca 2013 r. objął funkcję dyrektora oddziału w Lublinie i pełnił ją do końca lutego 2018, kiedy przeszedł do pracy w Lasach Państwowych.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj