📄 Plan urządzenia lasu


Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>

📄 Plany urządzenia lasu


Lubelski oddział BULiGL na bieżąco wykonuje zadania związane z opracowywaniem PUL dla nadleśnictw swojego zasięgu działania, czasema także spoza tego obszaru. W trakcie ostatecznego przekazania są PUL nadleśnictw Oleszyce, Sobibór i Złoczew.

Obecnie w trakcie prac kameralnych znajdują się nadleśnictwa Chełm, Parczew i Puławy. Wiosną ruszy w tych obiektach drugi etap prac terenowych, związany z założeniem powierzchni kołowych.

Zdarzają się także przypadki dalszych wyjazdów: oprócz obecnie opracowywanego Złoczewa dwukrotnie zrealizowaliśmy PUL dla Nadleśnictwa Zielona Góra oraz nadleśnictw Bełchatów, Dukla, Lubaczów, Starachowice, Łagów, Oleszyce i Wieluń. W roku 2014 kilku naszych taksatorów brało udział w pracach terenowych w Nadleśnictwie Kutno, w 2016 - w nadleśnictwach Chojnów i Drewnica.

Oddział wykonuje także opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych. Oprócz starostw powiatowych województwa lubelskiego wykonano w ostatnich latach plany  dla lasów w powiecie pszczyńskim (woj. śląskie) i piaseczyńskim (woj. mazowieckie), a także w kilku starostwach województwa podkarpackiego.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj