📄 GIS Day na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS


14 listopada 2018 r odbył się kolejny GIS Day na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.  Z ramienia Biura prezentację przedstawiła mgr Karolina Pomorska (Pracownia Kameralna U.L. naszego oddziału). W konferencji uczestniczył także kierownik pracowni, Marek Kaczor.

 

 

📄 Oficjalna nominacja na stanowisko dyrektora oddziału


29 października w siedzibie oddziału miała miejsce podwójna uroczystość.
Dyrektor Przedsiębiorstwa Janusz Dawidziuk wręczył Lesławowi Radzikowskiemu nominację na stanowisko Dyrektora BULiGL Oddział w Lublinie.
Jednocześnie załoga oddziału pożegnała odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika, taksatora Adama Polskiego.
Więcej informacji na stronie "Pożegnania emerytów".

 

 

📄 Dzień Kobiet 2018


Nowy dyrektor rozpoczął pracę od miłego akcentu, jakim było uczczenie naszych koleżanek w dniu ich święta:

 

 

 

📄 Pożegnanie dyrektora Jacka Koby


Z końcem lutego 2018 dyrektor Jacek Koba zakończył pracę w BULiGL, przechodząc do Lasów Państwowych.
Dyrektor Janusz Dawidziuk podziękował dyrektorowie Kobie za całokształt pracy w Biurze życząc sukcesów w nowym rozdziale kariery zawodowej.
Jednocześnie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora oddziału mgr inż. Lesławowi Radzikowskiemu, dotychczasowemu kierownikowi jednej z pracowni urządzania lasu.

 

📄 Obrona pracy doktorskiej


22 marca 2017 dyrektor lubelskiego oddziału BULiGL Jacek Koba obronił swoją pracę doktorską.
"Szata roślinna lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej na tle warunków siedliskowych" powstała w Zakładzie Botaniki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielecach pod opieką dr hab. Janusza Łuszczyńskiego.

 

📄 Dzień Kobiet 2017


Dzień Kobiet 2017

Ze względu na inne obowiązki Dyrektora, wypadające 8. marca - panie pracujące w lubelskim oddziale zostały uhonorowane dzień wcześniej. Zaś kilku kolegów mogło się sprawdzić w fachu kelnera :)

 

 

 

 

📄 BIUROWY OPŁATEK


Szesnastego grudnia miało miejsce przedświąteczne spotkanie załogi połączone z tradycyjnym opłatkiem oraz wręczeniem przez dyrektora oddziału prezentów w postaci płyty z filmem "Plan na las".

📄 SPOTKANIE EMERYTÓW


W dniu 5 grudnia 2016 roku odbyło się okolicznościowe spotkanie z emerytowanymi pracownikami BULiGL Oddział w Lublinie. W spotkaniu wzięło udział 14 emerytów oraz cała kadra kierownicza Oddziału i przedstawiciele samorządu załogi. Było to czas snucia wspomnień i refleksji. Dyrektor Oddziału przedstawił zaproszonym gościom relację z obchodów Jubileuszu 60-cio lecia BULiGL. Zebrani obejrzeli również pierwszy film o urządzaniu lasu pod tytułem "Plan na las".

Zebranie emerytów, kierownictwa i samorządu. Foto Robert Barzęcki

📄 JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA BULIGL


Czwartego października 2016 w Sękocinie Starym miały miejsce centralne uroczystości związane z sześćdziesiątą rocznicą powstania BULiGL. Obchody zainagurowała Msza Święta, w trakcie której dokonano poświęcenia i nadania sztandaru.

Wśród gości obchodów znaleźli się m.in. wiceminister Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski, przedstawiciele środowisk naukowych.

Jednym z punktów obchodów było udekorowanie zasłużonych pracowników BULiGL odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W gronie odznaczonych znaleźli się także pracownicy oddziału lubelskiego: dyrektor Jacek Koba, kierownik pracowni u.l. Ryszard Siek, Główny Technolog Marek Kaczor oraz taksator Adam Polski.

📄 TARGI EKO-LAS W JANOWIE LUBELSKIM


W dniach  1-3 września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski odbyły się Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu  Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS, których organizatorem były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tegoroczną ekspozycję odwiedziło ponad 5 tysięcy osób, zaś swoją ofertę zaprezentowało około 130 firm z szeroko rozumianej branży leśnej oraz drzewnej. Stoisko prowadzone przez lubelski Oddział BULiGL zaprezentowało szeroką ofertę wykonywanych aktualnie prac w zakresie urządzania lasu, ochrony przyrody oraz kartografii. Ekspozycja naszej firmy cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród leśników odwiedzających targi. W ciągu trzech dni spotykaliśmy się z przedstawicielami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, pracownikami wielu nadleśnictw, osobami związanymi z administracją ochrony środowiska, oraz samorządowcami. Odwiedziła nas także delegacja Dyrekcji Lasów we Freiburgu z Badenii Wirtembergii w Niemczech.

Stoisko BULiGL. Foto Sławek Kuśmierz     Stoisko BULiGL. Foto Sławek Kuśmierz

Spotkanie z niemieckimi leśnikami z Freiburga. Foto Sławek Kuśmierz     Spotkanie z niemieckimi leśnikami z Freiburga. Foto Sławek Kuśmierz

📄 JUBILEUSZOWE ZEBRANIE ZAŁOGI


Doroczne zebranie załogi, które odbyło się w dniu 13 czerwca miało w tym roku wyjątkowy charakter związany z Jubileuszem 60-lecia istnienia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W części okolicznościowej zebrania wziął udział nie tylko Dyrektor Przedsiębiorstwa, Pan dr inż. Janusz Dawidziuk, lecz także zaproszeni goście: Dyrektor RDLP w Lublinie, Pan Jerzy Sądel, Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie, Pan Adam Kornat oraz Naczelnik Wydziału Zasobów, Pan Jarosław Kmieć. W zebraniu uczestniczyli także emerytowani pracownicy Oddziału.

Dyrektor Oddziału Jacek Koba przedstawił jubileuszową prezentację poświęconą historii urządzania lasu na Lubelszczyźnie, a Dyrektor Dawidziuk prezentację o rozwoju polskich lasów w okresie powojennym i wkładzie urządzania w ich obecny stan.

Zebranie było także okazją do uhonorowania licznych pracowników, emerytów oraz gości odznakami pamiątkowymi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Załoga oddziału wraz gośćmi: emerytami oraz Dyrektorem dr inż. Januszem Dawidziukiem. Foto Robert Barzęcki

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj