Foto: Robert Barzęcki

📄 Komunikaty


Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Świdnik.

27. listopada odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza związana z finalizowaniem Planu Urządzenia Lasu  dla Nadleśnictwa Świdnik na lata 2021-2030.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju narada odbyła się w postaci konferencji on-line na platformie Cisco Webex.

  


BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj