📄 Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Polityka Jakości i Środowiska BULiGL

 

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015

Nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa mającym na celu zagwarantowanie wysokiej jakości usług wykonywanych z  zachowaniem dbałości w zakresie ochrony środowiska jest Polityka Jakości i Środowiska wprowadzona Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z dnia 11 października 2017 r. 
Mając na celu zapewnienie:
•    powtarzalnej jakości usług – spełniających wymagania Klientów,
•    zastosowania wymagań prawa i innych, do których spełnienia przedsiębiorstwo jest zobowiązane,
•    jednoznacznych procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnień,
•    ciągłego doskonalenia organizacji
BULiGL wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 który obejmuje prace w zakresie:
•    wykonywania planów urządzania lasu, planów ochrony i innych opracowań związanych z ochroną przyrody, ochroną środowiska, rozpoznaniem glebowo siedliskowym oraz operatów geodezyjnych – wszystkie Oddziały i Zarząd
•    tworzenia oprogramowania komputerowego – Zarząd BULiGL.


Przeprowadzane corocznie audyty zewnętrzne potwierdzają utrzymanie i certyfikację systemu.

📄 Certyfikaty


BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj