Foto: Robert Barzęcki

📄 Witamy na stronach Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie


Szanowni Państwo,

W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (COVID-19) oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania wprowadza ograniczenia w pracy w swojej siedzibie.

W przypadku braku możliwości kontaktu z sekretariatem pod numerem stacjonarnym +48 (81) 744-58-20 prosimy o kontakt pod numerami komórkowym poszczególnych pracowników, podanymi w zakładce Kontakt.

Prosimy także o minimalizowanie korespondencji przesyłanej drogą tradycyjną na korzyść komunikacji elektronicznej, którą prosimy kierować na adres: sekretariat@lublin.buligl.pl lub adresy imienne pracowników oddziału.Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.


Zapraszamy do obejrzenia filmów przedstawiających różne aspekty prac związanych z urządzaniem lasu:

Nie wszystkie filmy możemy zalinkować w postaci samoodtwarzającej się miniatury filmu.
Poniżej linki do filmów z Facebooka i TVP VOD:
Las bliżej nas: 20.09.2020

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj