Galeria fotografii Laboratorium Gleboznawczego Galeria fotografii Laboratorium Gleboznawczego

Poniżej umieściliśmy kilka zdjęć przybliżających klimat naszego Laboratorium. Kliknięcie na wybraną fotografię powiększy ją.

Stanowisko wagowe do kalibracji szkła

Skład granulometryczny metodą aerometryczną
Sita do frakcjonowania piasków

Stanowisko do oznaczania węgla

Piec do spalania i oznaczania węgla

 Aparat do destylacji azotu

Stanowisko do mineralizacji azotu

 Stanowisko do oznaczania pH

Pokój do oznaczania kationów

Pracownia chemi analitycznej

Aparat do destylacji i uzdatniania wody

Suszarki laboratoryjne

Wytrząsarka laboratoryjna

Młyn planetarno-kulowy

Spektrofotometr UV