📄 Siedziba


Adres:              Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp.

                         ul. Żwirki i Wigury 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:  (95) 720 45 00, 720 45 01         Fax:        (95) 723 14 87

Adres e-mail:    sekretariat@gorzow.buligl.pl

Inne:
NIP: 525-000-78-85
REGON: 00012158300146
KRS: 0000012221

Nr konta bankowego: Bank BGŻ 59203000451110000000389080

GPS: 52°44'55"N, 15°14'01"E

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj