📄 Referencje


Inwentaryzacja stanu lasów z teremu powiatu łobeskiego:  pobierz plik

Zatwierdzony plan ochrony rezerwatu przyrody:  pobierz plik

18 planów ochrony rezerwató przyrody: pobierz plik 

Plany ochrony rezerwatów - inwentaryzacja fauny i flory: pobierz plik

Inwentaryzacja dendrologiczna: pobierz plik

Plany zadań ochronnych Obszarów Natura 2000: pobierz plik

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj