📄 Dane kontaktowe


Adres: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. Ul. Żwirki i Wigury 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: (95) 720 45 00,

FAX:       (95) 723 14 87

Adres e-mail: sekretariat@gorzow.buligl.pl

Inne:
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Nr konta bankowego: Bank BGŻ 59203000451110000000389080

GPS: 52°44'55"N, 15°14'01"E

 

Stanowisko/funkcja Imię nazwisko Telefon E-mail
 
Dyrektor
  Paweł Guzikowski 609 042 626 Pawel.Guzikowski@gorzow.buligl.pl
 
Kierownictwo
Z-ca Dyrektora Oddziału  Adam Bajon 607 576 614 Adam.Bajon@gorzow.buligl.pl
Główna Księgowa Ewa Kurant (95)  7204500 ksiegowosc@gorzow.buligl.pl
 
Dział Urządzania Lasu
Kierownik Pracowni KU1 Paweł Majchrzak (95)  7204500 Pawel.Majchrzak@gorzow.buligl.pl
Kierownik Pracowni KU2 Bogdan Brodziński (95)  7204500 Bogdan.Brodzinski@gorzow.buligl.pl
Kierownik Pracowni KU3 Jerzy Czekirda (95)  7204500 Jerzy.Czekirda@gorzow.buligl.pl
Kierownik Pracowni KU4 Waldemar Grzesiek (95) 7204500 Waldemar.Grzesiek@gorzow.buligl.pl
Kierownik Pracowni KU5 Łukasz Sikora (95) 7204500 Lukasz.Sikora@gorzow.buligl.pl
Kierownik Pracowni WISL Grzegorz Dymek (95) 7204500 Grzegorz.Dymek@gorzow.buligl.pl
 
Siedliskoznawstwo
    (95)  7204500 Sekretariat@gorzow.buligl.pl
 
Sozologia
  Bartłomiej Małecki (95) 7204500 Bartlomiej.Malecki@gorzow.buligl.pl
 
Geodezja
  Marcin Michalski (95) 7204500 marcin.michalski@gorzow.buligl.pl
 
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik Działu TO Dariusz Przybylski (95)  7204500 Dariusz.Przybylski@gorzow.buligl.pl

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj