📄 Inne - Oddział


Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp. jest autorem wielu planów ochrony rezerwatów między innymi największego rezerwatu w województwie zachodniopomorskim "Olszanka" wykonanego na lata 2007-2026 oraz 18 projektów planów ochrony rezerwatów w województwie lubuskim na lata 2010-2029.

W związku z powstaniem Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, nasz Oddział ma ambicję być strategicznym wykonawcą projektów zlecanych przez Dyrekcje znajdujące się w naszym zasięgu działania.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj