Start - Gorzow

📄 BULiGL Oddział w Gorzowie Wielkopolskim


 

 

Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp. prowadzi swoją działalność w zachodniej części kraju od wybrzeża Bałtyku do Puszczy Lubuskiej. Opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu urządzania lasu, sozologii, kartografii oraz w dziedzinach pokrewnych. Wybrane produkty prezentujemy ponizej:

  • Mapa podziału administracyjnego RDLP:    otwórz plik
  • Opracowania dla jednorodnych przyrodniczo obszarów:    otwórz plik
  • Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:    otwórz plik
  • Atlas - mapa drzewostanów:    otwórz plik
  • Mapa przeglądowa ochrony przeciwpożarowej:    otwórz plik
  • Szkicownik leśniczego:     otwórz plik
  • Atlas Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:    otwórz plik
  • Mapa podziału administracyjnego nadleśnictwa:    otwórz plik

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia
Lokalizacja w
terenie - GPS
Pomiary odległości i wysokości –
dalmierz laserowy z wysokościomierzem
Ortofotomapa – korekta granic i zasób informacji

 

 

 

 

📄 Aktualości


UWAGA!!! Zagrożenie pożarowe

 

Bardzo niska wilgotność powietrza i ściółki, w połączeniu z niewielką ilością opadów wiąże się z występowaniem dużego zagrożenia pożarowego na terenie niemal całego kraju.

Codziennie dochodzi do wielu pożarów traw oraz lasów. Zagrożenie pożarowe w lasach osiągnęło najwyższy stopień. Ściółka jest sucha jak papier.

Apelujemy o zachowanie ostrożności!

W razie spostrzeżenia pożaru należy dzwonić pod numer 998 lub 112.

 
          
           

 

📄 Ciekawe strony:


BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj