Nagrody Nagrody

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla programu eLMapa Lasy Niepaństwowe

Nowy produkt w ofercie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - program eLMapa Lasy Niepaństwowe, służący do zarządzania lasami innymi niż Lasy Państwowe - otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 9 września 2010 r., w pierwszym dniu Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS w Mostkach k. Świebodzina.

Złoty  Medal MTP ma  uznaną  tradycję  i  renomę,  a  w  powojennej  historii  Targów Poznańskich   przyznawany  jest  od  1979  roku i  cieszy  się   dużym   uznaniem   wystawców krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji o nagrodzonym produkcie na stronie www.eLMapa.pl

 

Sowa z Rogowa dla aplikacji do zbierania danych z powierzchni kołowych

Przedstawiony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zestaw aplikacji komputerowych do wprowadzania i kontroli danych dla powierzchni kołowych PK, mPK, mPK-Kontrola został nagrodzony SOWĄ Z ROGOWA na Międzynarodowych Targach Leśnych Rogów 2009.
Oceniane były: przydatność dla leśnictwa, myśl techniczną, przyjazność dla środowiska, nowatorstwo rozwiązań, konkurencyjność wyrobu.