Galeria fotografii Oddziału w Gdyni Galeria fotografii Oddziału w Gdyni

Z kart historii - pochód 1 majowy w Realnym Socjalizmie - lata '70 ubiegłego wieku, z udziałem pracowników Oddziału

pochod 1 maja

Spotkanie załogi w Toruniu przy okazji Zebrania Pracowniczego w Hotelu Rubes w roku 2004

Hotel Rubens 2004 rok

Zebranie w Tleniu 22 maja 2009 roku

Tleń 2009

Najnowsze zdjęcie grupowe ze spotkania w Marszewie 2010

spotkanie w Marszewie 2010