📄 Projekt LGW


Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe".

Praca wykonywana na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

BULiGL jest członkiem konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa. Praca jest realizowana przez wszystkie Oddziały BULiGL w wytypowanych przez Lasy Państwowe 22 nadleśnictwach.

  Oddział   Nadleśnictwo
  Białystok   Dojlidy, Płaska
  Brzeg   Milicz, Herby
  Gdynia   Dąbrowa
  Gorzów Wlkp.   Myślibórz, Drawno, Tuczno, Lubsko
  Kraków   Ustroń, Koszęcin, Wisła
  Lublin   Torzym, Bytnica
  Olsztyn   Celestynów, Wałcz
  Poznań   Krucz, Oborniki
  Przemyśl   Gorlice
  Radom   Kozienice
  Szczecinek   Karniszewice
  Warszawa   Przedbórz

 

BULiGL wykonuje zadania związane z poborem materiału organicznego, specjalną taksacją lasu, pracami glebowosiedliskowymi oraz fitosocjologicznymi wraz z elementami badania różnorodności biologicznej. Zakres prac jest szerszy niż podczas tradycyjnych prac wykonywanych w ramach zleceń produkcyjnych. Wyniki prac Biura, są przekazywane na bieżąco do konsorcjum realizującego temat badawczy. Są one ważnymi elementami do dalszych badań. Prace z zakresu inwentaryzacji lasu będą wykonane w 2017 r.

Więcej informacji o Leśnych Gospodarstwach Węglowych można przeczytać na stronie www.lasy.gov.pl

📄 Fotorelacja z prac terenowych


Leśna TV z wizytą w czasie prac terenowych w nadleśnictwie Oborniki.

 

Pobieranie próbek runa leśnego w podstawowej komórce węglowej.

 

Pobieranie próbek korzeni drobnych w drzewostanie jodłowym w nadleśnictwie Gorlice.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj