Posiedzenie Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Posiedzenie Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa

W dniu 26 kwietnia 2017 r., w siedzibie Zarządu Biura w Sękocinie Starym, odbyło się posiedzenie Rady Pracowniczej XVII Kadencji.