Posiedzenie Organów Samorządu Załogi BULiGL Posiedzenie Organów Samorządu Załogi BULiGL

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Sękocinie Starym, odbyło się Ogólne Zebranie Delegatów Samorządu Załogi.