📄 Publikacje


 

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją naukową dr. Macieja Nowaka pt. "GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk."

W publikacji poruszono szeroki zakres zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu środowiskiem.

Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowali dwa rozdziały, poświęcone standaryzacji informacji o siedliskach i zbiorowiskach roślinnych oraz danych urządzeniowych w Banku Danych o Lasach.

 

 

 

 

 

 

 

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów wyniki:

III cyklu (lata 2015-2019)

III cyklu (lata 2013-2017)

II cyklu (lata 2010-2014)

I cyklu (lata 2005-2009)

 

 

 

 

 

 

Ostoje ptaków w Polsce

Wyniki inwentaryzacji Cześć I

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień:

 

 

 

 

 

Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w lasach poza zarządem PGL Lasy Państwowe na dzień:

1 stycznia 2020 r.

1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2016 r.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj