Narada Dyrektorów Oddziałów BULiGL Narada Dyrektorów Oddziałów BULiGL

W dniach 30-31 marca 2017 r., w siedzibie Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym, odbyła się narada Dyrektorów Oddziałów BULiGL.