📄 Quality International 2017


 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zostało Laureatem konkursu Quality International 2017 i zdobyło Srebrne Godło w kategorii  QI PRODUCT – produkt najwyższej jakości Bank Danych o Lasach oraz nagrodę specjalną – PERŁA QI.

 

 

 

Dnia 17 listopada 2017 r. w Krynicy-Zdroju w Hotelu Czarny Potok odbyła się Gala Programu Najwyższa Jakość Quality International, na której zostały wręczone nagrody. Była to już XI edycja Programu, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 

 

Tegoroczna nagroda jest już trzecią jaką Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej uzyskało w tym konkursie. Trzykrotni Laureaci nagrody QI otrzymują nagrodę specjalną – PERŁA QI.
Wcześniejsze nagrody to:

- Złote Godło w kategorii QI SERVICES – usługa najwyższej jakości Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów – rok 2016.

- Srebrne Godło w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości – rok 2015.

📄 Instytucja szczególnie zasłużona dla polskiego leśnictwa w roku 2016


 

 

W dniu 17 stycznia 2017 r. redakcja "Przeglądu Leśniczego" przyznała dla Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej tytuł "Instytucji szczególnie zasłużonej dla polskiego leśnictwa w roku 2016".

 

📄 Quality International 2016


 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zostało laureatem konkursu Quality International 2016 i zdobyło Złote Godło w kategorii  QI Services – usługi najwyższej jakości za wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 29 września 2016 r. w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości oraz jubileuszowa X. Gala Programu Najwyższa Jakość Quality International.

Z tej okazji do Organizatorów i Laureatów Programu został wystosowany list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy:

„Nagradzanie instytucji, przedsiębiorców oraz usługodawców spełniających najwyższe standardy w zakresie zarządzania, oferowanych usług i produktów jest cenną inicjatywą, podnoszącą konkurencyjność polskiej gospodarki. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania za popularyzację idei nowoczesnego zarządzania, jako właściwej drogi do odnoszenia sukcesów. (...) Wyróżnionym Godłem Quality International 2016 życzę, aby otrzymany tytuł sprzyjał kolejnym sukcesom".

Dziesiąta edycja odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

więcej o wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu ->

📄 Quality International 2015


                              

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zostało laureatem konkursu Quality International 2015 i zdobyło Srebrne Godło w kategorii QI ORDER Zarządzanie Najwyższej Jakości.

28 września 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości oraz Gala finałowa Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015.

Ten ogólnopolski program konkursowy, realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem programu jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

 

Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: QI product - produkt najwyższej jakości, QI services - usługi najwyższej jakości, QI order - zarządzanie najwyższej jakości.

📄 Special Achievement in GIS 2015


Z przyjemnością informujemy, że Bank Danych o Lasach został wyróżniony prestiżową nagrodą Special Achievement in GIS, przyznawaną przez firmę Esri Inc. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie systemów informacji przestrzennej.

                                                                          

 

 

 

📄 Medal im. Wiktora Godlewskiego


W 2013 roku, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zostało wyróżnione medalem im. Wiktora Godlewskiego. Medal został przyznany przez Kapitułę pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Klucińskiego, "za twórczy wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczego Polski"

 

📄 Nagroda Zielony Laur 2010


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zostało wyróżnione prestiżową nagrodą „Zielony Laur 2010”, przyznawaną przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” za opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu, za inwentaryzacje ornitologiczne oraz wykonanie interaktywnej mapy ochrony przyrody północno-wschodniej Polski. 

                                

 

Po uroczystości wręczenia nagrody. Na zdjęciu od lewej: zastępca dyrektora BULiGL Stanisław Zajączkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i główny konserwator przyrody Janusz Zaleski, dyrektor BULiGL Janusz Dawidziuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, główny informatyk BULiGL Andrzej Talarczyk.

📄 Nagrody


Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla programu eLMapa Lasy Niepaństwowe

Nowy produkt w ofercie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - program eLMapa Lasy Niepaństwowe, służący do zarządzania lasami innymi niż Lasy Państwowe - otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 9 września 2010 r., w pierwszym dniu Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS w Mostkach k. Świebodzina.

Złoty  Medal MTP ma  uznaną  tradycję  i  renomę,  a  w  powojennej  historii  Targów Poznańskich   przyznawany  jest  od  1979  roku i  cieszy  się   dużym   uznaniem   wystawców krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji o nagrodzonym produkcie na stronie www.eLMapa.pl

 

Sowa z Rogowa dla aplikacji do zbierania danych z powierzchni kołowych

Przedstawiony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zestaw aplikacji komputerowych do wprowadzania i kontroli danych dla powierzchni kołowych PK, mPK, mPK-Kontrola został nagrodzony SOWĄ Z ROGOWA na Międzynarodowych Targach Leśnych Rogów 2009.
Oceniane były: przydatność dla leśnictwa, myśl techniczną, przyjazność dla środowiska, nowatorstwo rozwiązań, konkurencyjność wyrobu.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj