Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska

<- wstecz

 

Ministerstwo Środowiska:

Polityka leśna państwa

Polityka leśna państwa

Ramowe wytyczne w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu

Ramowe wytyczne w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu

Instrukcja wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Instrukcja wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu 2005- 2009

Instrukcja wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu 2010- 2014

Krajowy program zwiększania lesistości

Krajowy program zwiększania lesistości