Interaktywne serwisy mapowe Interaktywne serwisy mapowe

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonało interaktywne mapy obszarów leśnych w postaci serwisów internetowych dla RDLP w Białymstoku, RDLP w Katowicach, RDLP w Lublinie, RDLP w Radomiu, RDLP w Poznaniu i RDLP w Warszawie.

Interaktywne serwisy mapowe wykonane przez BULiGL dla rdLP zawierają przede wszystkim informacje o podziale administracyjnym, formach ochrony przyrody, ochronie lasu, HCVF czyli lasach o szczególnych walorach przyrodniczych, edukacji i turystyce. Szczególną uwagę poświęcono obiektom edukacyjnym, do których oprócz szczegółowego opisu dołączono zdjęcia. Interesującym i przydatnym narzędziem jest możliwość wydruku mapy do pliku w formacie PDF lub JPG. Użytkownik dowolnie ustala listę warstw, skalę oraz obszar wydruku. Jest też miejsce na wpisanie dowolnego własnego tekstu do kompozycji wydruku.

Oprócz podstawowych funkcji służących do nawigacji i wykonywania pomiarów serwisy zawierają narzędzie o nazwie permalink, które zapisuje aktualny widok mapy, czyli otwiera okno wyświetlające link z dokładną informacją o tym, co znajduje się na stronie z widokiem mapy. Przekazując treść z okna permalink innej osobie ma ona możliwość odtworzenia na ekranie monitora identycznego wyglądu i zawartości map serwisu. W razie wątpliwości odnośnie korzystania z serwisu przydatne jest narzędzie pomoc, które zawiera instrukcję obsługi. Opisana w niej została funkcjonalność wszystkich narzędzi oraz dodatkowo w słowniczku zostały wyjaśnione wybrane pojęcia z zakresu tematyki leśnej.

Użytkownicy mogą przesyłać swoje opinie i spostrzeżenia na temat treści serwisu mapowego, wyglądu i kompozycji map oraz jego funkcjonalności.

Serwisy udostępniane są w formacie WMS obsługiwanym przez wiele komercyjnych i darmowych programów GIS. Dzięki technologii WMS interaktywne mapy umożliwiają łączenie danych przestrzennych Lasów Państwowych z innymi serwisami mapowymi o zgoła odmiennej tematyce. Często takie połączone informacje z różnych serwisów tematycznych stwarzają nową jakość, pozwalają na wielokierunkowe analizy przestrzenne oraz zwiększają ich wiarygodność.

Ponadto zrealizowany został serwis pod nazwą „Okno na Puszczę", poświęcony konsultacjom społecznym w Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsze w Polsce narzędzie informatyczne wspomagające proces konsultacji społecznych o tak bogatej funkcjonalności. Każdy mógł w nim zgłaszać swoje uwagi do projektów: Planu Urządzenia Lasu, Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzenia Lasu, Programu Ochrony Przyrody oraz Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000. Dzięki wbudowanym narzędziom wpisywane komentarze mogły odnosić się do konkretnych miejsc na mapie - wydzieleń leśnych. Forum dodatkowo dało szansę na prowadzenie dyskusji oraz wymianę poglądów stron zaangażowanych w tworzenie i opiniowanie planów.

 

Serwis RDLP w Białymstoku 

Serwis RDLP w Katowicach 

Serwis RDLP w Lublinie 

Serwis RDLP w Poznaniu 

Serwis RDLP w Radomiu 

Serwis RDLP w Warszawie