📄 Mapa zasięgów działania Oddziałów Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej posiada dwanaście oddziałów, które swoim zasięgiem działania obejmują całe terytorium Polski. Decyduje to o unikalnym potencjale firmy, która jest w stanie prowadzić  bieżącą obsługę klientów na swoim terenie, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, ale także szybko, skutecznie i w jednolitym standardzie wykonywać kompleksowe zadania na obszarze całego kraju.

Mapa zasięgów działania Oddziałów BULiGL

Oddział w Białymstoku Oddział w Olsztynie Oddział w Warszawie Oddział w Lublinie Oddział w Radomiu Oddział w Przemyślu Oddział w Krakowie Oddział w Brzegu Oddział w Poznaniu Oddział w Gorzowie Wlkp. Oddział w Szczecinku Oddział w Gdyni

Proszę kliknąć na mapę, aby przenieść się do serwisu internetowego wybranego Oddziału.

​​

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj