📄 Laboratorium


               Laboratorium Gleboznawcze przy krakowskim Oddziale BULiGL ma ponad trzydziestoletnią historię. Powstało w roku 1975 w ramach Pracowni Gleboznawczo-Siedliskowej. Od 1 stycznia 2006r. laboratorium stało się samodzielną jednostką działającą pod nazwą:
Laboratorium Gleboznawcze Oddziału BULiGL w Krakowie.

Laboratorium Gleboznawcze wykonuje badania chemiczne i badania właściwości fizycznych gleby. Klientem Laboratorium mogą być wszystkie oddziały BULiGL, Lasy Państwowe oraz inne podmioty gospodarcze i osoby prywatne.

Laboratorium jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych

POLLAB, gdzie jest zarejestrowane pod nr 706.

Wysoką jakość swoich badań zapewnia stosując system zarządzania zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

Zakres badań i analiz

Galeria fotografii

Kontakt z laboratorium

📄 Certyfikat akredytacji Laboratorium Gleboznawczego BULiGL Oddział w Krakowie


 

 

 

Certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla
Laboratorium Gleboznawczego BULiGL
Oddział w Krakowie
  w zakresie akredytacji nr
AB 945

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj