📄 Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora BULiGL


Od dnia 1 lutego 2017 r. Zastępcą Dyrektora BULiGL jest Pan Adam Wasiak.

Dotychczasowy Zastępca Dyrektora - Pan Stanisław Zajączkowski, objął stanowisko Doradcy Dyrektora BULiGL.

📄 Kierownictwo BULiGL


       Dyrektor         BULiGL Zastępca Dyrektora BULiGL Doradca Dyrektora BULiGL

Janusz Dawidziuk   

Adam Wasiak Stanisław Zajączkowski
 
 
Główny Księgowy Szef Produkcji Główny Geodeta  Główny Informatyk 

 

 

Halina Dyczko Bożydar Neroj Marta Wałachowska Artur Michorczyk

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj