📄 I-Mistrzostawa


Pierwsze Mistrzostwa w piłce nożnej Oddziałów BULiGL odbyły się w Szczecinku w dniach 16-18 lipca 2008r.

Licznie przybyłych gości, zawodników i ich rodziny powitali organizatorzy tych wspaniałych
Mistrzostw. Zawody uroczyście otworzył Dyrektor BULiGL Janusz Dawidziuk a pierwszą piłkę zagrali Dyrektorzy Adam Szempliński i Adolf Stachyra. Zawodnicy prezentowali się wspaniale. Walczyli o każdą piłkę.
Po dwóch dniach rozgrywek wyłoniono zwycięzców, którymi byli:
     Miejsce 1 BULiGL O/Szczecinek
     Miejsce 2 BULiGL O/Warszawa
     Miejsce 3 BULiGL O/Przemyśl
Wszyscy bawili się znakomicie i czekają na organizację następnych zawodów, których organizatorem będzie BULiGL O/Poznań.
 

 

 

 

 

 

więcej>

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj