📄 Aktualności ze świata przyrody


Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 16 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 41 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 40 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 39 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 38 - link
 
Biuletyn  Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 37 link
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności  nr 36 link

 

Wyniki badania opinii publicznej na temat ochrony przyrody opublikowała Komisja Europejska link

Ciekawe wyniki dotyczą znajomości Natury 2000. Okazało się, że aż 73% respondentów nigdy nie słyszało o Naturze 2000, 16% słyszało, ale nie wie co to jest, a tylko 13% słyszało i wie na czym ona polega. Niestety nie opublikowano wyników z poszczególnych krajów, a jedynie zbiorcze.

 Poniżej skan z cytowanego zestawienia: 

 

 

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj