📄 Referencje


Referencje:

  • Plan Urządzenia Lasu dla jednostek Lasów Państwowych;
  • Opracowania glebowo-siedliskowe dla jednostek Lasów Państwowych;
  • Opracowania fitosocjologiczne dla jednostek Lasów Państwowych;
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w zakresie planów, programów w dziedzinie leśnictwa;
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych";
  • Plan Ochrony rezerwatu przyrody;
  • Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000;
  • Inwentaryzacje przyrodnicze;
  • I inne.

 

Nasi partnerzy (aktualne referencje)

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj