📄 Publikacje - oddział


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku bierze udział w pracach związanych pomiarami na powierzchniach próbnych na podstawie, których scharakteryzowano aktualny stan lasów Polski wszystkich własności. Wynikiem tych prac jest niniejsza publikacja …
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAGAZYN geoinformacyjny "GEODETA" nr 12 (163) GRUDZIEŃ 2008 Eksperyment w Obrębie Zajma

***

 

DETEKCJA LICZBY DRZEW Z DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO

Archiwum Instytutu Inzynieri Lądowej,Zeszyt nr 6/2009, str. 63-72, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj