📄 Dane kontaktowe


Adres:
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Białymstoku
ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok

Telefon:
tel. (85) 713-15-17, fax. (85) 713-15-20

Adres e-mail:
sekretariat@bialystok.buligl.pl

 

 

 

Inne:
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Nr konta bankowego: Bank BGŻ SA O. BIAŁYSTOK 25 2030 0045 1110 0000 0073 2490

GPS: 53°8'2.471"N, 23°8'49.091"E

 

stanowisko/funkcja imię nazwisko telefon e-mail
 
 Dyrektor

Jerzy Małyszko 608 017 650

dyrektor@bialystok.buligl.pl

 
Kierownictwo
Zastępca Dyrektora Marek Ksepko 604 667 788 Marek.Ksepko@bialystok.buligl.pl
Główna Księgowa Ewa Makowska 668 009 739 ksiegowosc@bialystok.buligl.pl
    
Dział Urządzania Lasu
St. Inspektor Nadzoru i Kontroli Janusz Porowski 606 242 769 Janusz.Porowski@bialystok.buligl.pl
Kierownik Pracowni U1 Jerzy Półtorak 668 009 740 Jerzy.Poltorak@bialystok.buligl.pl
Kierownik Pracowni U2 Krzysztof Wojciuk 668 436 586 Krzysztof.Wojciuk@bialystok.buligl.pl
Kierownik Pracowni U3 Andrzej Bogacki

668 009 738

Andrzej.Bogacki@bialystok.buligl.pl
Siedliskoznawstwo
Kierownik Pracowni S4 Jarosław Lickiewicz 668 009 755 Jaroslaw.Lickiewicz@bialystok.buligl.pl
    
Dział Technologii Produkcji

Technolog Oddziału

Kierownik Pracowni Informatycznej

Michał Sawicki 606 242 753

Michal.Sawicki@bialystok.buligl.pl

 
Dział Organizacyjny
Kierownik Działu TO Mirosława Lickiewicz 668 009 746 sekretariat@bialystok.buligl.pl

 

Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie. Prosimy skontaktować się z nami telefonicznie

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj