📄 Galeria fotografii


Okres 2005-2020

Szkolenie dotyczące inwentaryzacji drzewostanów (w szczególności poklęskowych) w ramach prac urządzeniowych VI rewizji planów urządzenia lasu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Ośrodek Edukacji Leśnej Jagiellońskie 27-28.07.2020 r.

Adam Majer w towarzystwie kolegów z drużyny glebowo-siedliskowej w składzie osobowym obecnym i historycznym - Hotel Gołębiewski 9 luty 2018 roku.

 

Zebranie załogi BULiGL Oddziału w Białymstoku w ramach obchodów 60-lecia firmy, 20.06.2016 r. W dolnym szeregu od lewej stoją: Jerzy Małyszko, Piotr Zbrożek, Andrzej Gołembiewski, Janusz Dawidziuk, Jerzy Tołowiński, Janusz Porowski, Marek Ksepko.

 

Kierownictwo białostockiego BULiGL (i byli pracownicy Oddziału) na centralnych obchodach 60-lecia przedsiębiorstwa w Sękocinie Starym, 04.10.2016 r.

 

Rok 2015, Puszcza Białowieska – Nadleśnictwo Białowieża. Inwentaryzacja uszkodzonych drzewostanów świerkowych w wyniku gradacji kornika drukarz. Od lewej: Marek Ksepko, Sławomir Szubzda i Grzegorz Siemieńczuk.

 

Późna jesień 2015 roku w Nadleśnictwie Giżycko - taksator Tomasz Piłatowski w trakcie prac inwentaryzacyjnych PUL.

 

Spotkanie pożegnalne w związku z przejściem na emeryturę Pani Zosi Rusieckiej, która przepracowała w BULiGL 41 lat. Restauracja Mozart, Białystok luty 2014 r.

 

Wręczenie dyplomu doktorskiego dla Z-cy Dyrektora Oddziału Marka Ksepko - SGGW październik 2013 r.

 

Zebranie pracowników oddziału z Dyrektorem przedsiębiorstwa. Wręczenie złotej odznaki BULiGL. Od lewej: Jerzy Małyszko, Tadeusz Wilczyński (Nadleśniczy N. Głęboki Bród), Waldemar Piotr Sieradzki (Nadleśniczy N. Krynki), Marek Masłowski (Z-ca Dyrektora RDLP Białystok), Janusz Dawidziuk. 2012 r.

 

Nadleśnictwo Szczebra – dolina Rospudy. Kontrola prac taksacyjnych PUL, na fot. Kierownik Drużyny BULiGL - Krzysztof Wojciuk. 2012 r.

 

Zebranie pracowników oddziału z Dyrektorem przedsiębiorstwa. Dyrektor RDLP w Białymstoku  - Ryszard Ziemblicki wręcza odznaczenie Kordelas Leśnika Polskiego dla Adama Majera. 2012 r.

 

Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska. Spotkanie prowadzi Karol Danik. Siedziba Nadleśnictwa Płaska 2012 r.

 

Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Spotkanie prowadzi Janusz Porowski. Ośrodek Jagiellońskie – Nadleśnictwo Białowieża 2011 r.

 

Szkolenie z leśnych siedlisk przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej (Nadleśnictwo Hajnówka) 2010 r. Na pierwszym planie Marek Ksepko i Adam Pawłowski

 

Prace terenowe w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne (Góry Słonne - Bieszczady) 2008 r. W ramach pomocy dla Oddziału w Przemyślu. Na fot. Janusz Porowski

 

Szkolenie terenowe z nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. 2007 r. Od lewej: Czesław Michalczuk, Marcin Romańczuk, Andrzej Leonowicz, Stanisław Krętowski, Rafał Karczmarzewicz, Adam Pawłowski, Janusz Porowski, Jerzy Małyszko, Dan Wołkowycki, Przemysław Bielecki i Michał Andrzejuk

 

Prace terenowe w ramach PUL Nadleśnictwo Giżycko 2005 r. Jeden z kompleksów leśnych z znaczną ilością pozostałości po II Wojnie Światowej (obszar położony na płn-zach. od Giżycka)

 

 Okres 1986 – 2006

 

 Fot. 1. Spotkanie integracyjne załogi 3 lipca 2004 r. w Lipowym Moście

 

Fot.2. Drużyna glebowo-siedliskowa, Nadleśnictwo Gołdap, 2003 r.

 

Fot. 3. Rozpoznanie glebowe, Nadleśnictwo Gołdap, 2003 r.
Od lewej: Marek Ksepko, Wojciech Zawadzki, Jarosław Lickiewicz

 

Fot. 4. Brygada urządzeniowa (U-3) przed wymarszem w teren – Nadleśnictwo Głęboki Bród, 2000 r.
Od lewej: Zbigniew Stefański, Tomasz Piłatowski, Janusz Porowski, Mirosław Murawski, Andrzej Bogacki, Tadeusz Witkowski

 

Fot. 5. Leśniczówka „Nieznany Bór", Nadleśnictwo Hajnówka, 1991 r.
Od lewej: Tadeusz Witkowski, Emilian Łempicki, Jan Skrzekut

 

Fot. 6. Spotkanie terenowe urządzeniowców nad zalewem w Topile

 

Fot. 7. Splyw kajakowy, Rzeka Wel, 2002 r.

 

Fot. 8. Wyprawa z 2002 r., prowadząca poprzez kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię do Helsinek i Petersburga. Na zdjęciu: prom do Helsinek.

 

Fot. 9. Sejm 2005 r. podczas prac nad nowelizacją Ustawy o Lasach

 

Fot. 10. Wręczenie ministerialnej nagrody I stopnia za  pracę pt. "Charakterystyka gleb Białowieskiego Parku Narodowego – opisanie ogólne i mapy.", Warszawa 1992 r.

 

Fot. 11. Mistrzostwa BULiGL, Szczecinek 1988 r.
Pierwszy rząd od lewej: Dariusz Tomulewicz, Eugeniusz Godonczuk, Krzysztof Wojciuk, Adam Majer
Drugi rząd od lewej: Jerzy Małyszko, Andrzej Bałdysz, Andrzej Leonowicz, Witalis Dmitruk, Zbigniew Stefański, Anatol Iwaniuk

 

Okres 1971–1985

 

Fot. 12. Biebrzański Park Narodowy. Instruktażu udziela Jan Dzierzbicki
Od lewej: Lech Kolebski, Czesław Michalczuk, Adam Majer

 

Fot. 13. Jerzy Małyszko, pierwsze szczeble kariery, wczesne lata 80. XX wieku

 

Okres 1944–1970

 

Fot. 14. Dyrektor Adam Reindl z załogą przed wyruszeniem w teren
Od lewej: Jerzy Leszczuk, Adam Reindl, Andrzej Bosiak, Jan Lewonik, osoba nieznana, Jerzy Kraszewski,
Andrzej Czerwiński, Stefan Krukowski, Józef Zalwert

 

Fot. 15. Przed sezonem, motocykl jako podstawowy środek lokomocji, lata 60.
Od prawej: Tadeusz Czarnecki, Zbigniew Frymus, Kazimierz Karczewski, Andrzej Szerszenowicz

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj