Debata w MKiŚ na temat Dyrektywy Siedliskowej - 21 marca 2023 r.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Obecnie prace nad dokumentem toczą się na forum Rady UE i Parlamentu Europejskiego.
Projektowane rozporządzenie stanowi przedmiot intensywnej dyskusji zarówno na oficjalnych, jak i roboczych spotkaniach poświęconych ochronie przyrody, rolnictwa, leśnictwa, wód czy kwestiach klimatu.
Zważywszy na istotność procedowanego narzędzia legislacyjnego i jego wpływ nie tylko na zasoby przyrodnicze, lecz również niewątpliwie oddziaływanie społeczne, gospodarcze oraz finansowe, konieczna jest pogłębiona dyskusja na szczeblu eksperckim.
W związku z powyższym w dniu 21 marca 2023 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbędzie się spotkanie w tej sprawie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele wielu instytucji w tym Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.