• Praktyki zawodowe dla studentów leśnictwa w BULiGL
  Praktyki zawodowe dla studentów leśnictwa w BULiGL
 • W dniu 20 lipca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach w latach 2023-2027.
  W dniu 20 lipca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach w latach 2023-2027.
 • Konferencja inaugurująca projekt Wetlands Green Life - 9 maja 2023 r.
  Konferencja inaugurująca projekt Wetlands Green Life - 9 maja 2023 r.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej