Nasz adres Nasz adres

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Oddział w Krakowie

Laboratorium Gleboznawcze

30 -106 Kraków

ul. Senatorska 15

tel.:

(12) 421-95-42; 421-95-72; 421-94-44 wew. 19

e-mail:

 

laboratorium@krakow.buligl.pl

Kierownik laboratorium:

mgr inż. Alina Stala  - e-mail:

Alina.Stala@krakow.buligl.pl